Objektif

  • Menyediakan kemudahan penginapan yang kondusif
  • Mempertingkatkan kemudahan yang berkualiti dan pengurusan cekap serta berintegriti
  • Membantu menyelaras program pembangunan pelajar yang bersepadu dan global
  • Menawarkan perkhidmatan yang mesra dan efisyen