Visi

Melahirkan mahasiswa/i berpersonaliti unggul dan global serta memenuhi 21 ciri model graduan

Misi

Membina dan membangun mahasiswa yang berilmu, berkemahiran, berdaya saing dan mengamalkan nilai-nilai murni yang universal

Objektif

  • Menstrategi dan merangka pelan pembangunan kepimpinan dan pengukuhan sahsiah pelajar
  • Merancang melaksana dan memantau aktiviti yang dirancang untuk pembangunan kepimpinan dan sahsiah pelajar (Program Kepimpinan Pewaris Bangsa)
  • Menstrategi dan merangka pembangunan kompetensi melalui latihan berbentuk intensif dan pembangunan keupayaan serta latihan – latihan persediaan kepimpinan pelajar
  • Mengurus dan mengawal selia asset dan inventori