Visi

Bersama Mencipta Kesejahteraan Modal Insan

Misi

Mempertingkatkan Kesejahteraan Modal Insan Melalui Pendekatan Kerjaya dan Kaunseling

Objektif

  1. Menolong menganalisa keadaan, sikap, pandangan dan kelakuan yang menghalang klien belajar/bekerja dengan berkesan.
  2. Menolong klien untuk menyesuaikan diri dalam situasi belajar/bekerja melalui proses penyelesaian masalah.
  3. Membolehkan klien menganalisa pandangan mereka dan mencari pelbagai cara dan tingkahlaku yang mengganggu.
  4. Menolong klien menyelesaikan masalahnya.