VISI

Membudayakan sukan untuk melahirkan graduan yang cergas, cerdas, cemerlang, dan berdaya saing di peringkat global. 

MISI

Menjadi sebuah organisasi sukan yang cemerlang dalam pembangunan dan perkhidmatan sukan.

OBJEKTIF

  • Melaksanakan sukan sebagai salah satu mata pelajaran pilihan ko- kurikulum.
  • Menggalakkan masyarakat kampus bergiat cergas dalam aktiviti sukan dan riadah.
  • Merapatkan silaturahim sesama masyarakat UiTM dan masyarakat luar kampus.
  • Menjana sumber kewangan kepada UiTM.
  • Menyediakan prasarana yang kondusif dan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan.
  • Pembangunan sumber manusia.
  • Meningkatkan imej UiTM melalui pencapaian sukan dan sebagai pusat kecemerlangan Bumiputra.