Objektif

Memberi perkhidmatan sebaik mungkin kepada pelanggan yang dikenalpasti berdasarkan peraturan kerajaaan. Pelanggan yang dikenalpasti adalah terdiri daripada staf, pelajar, ibu/bapa pelajar dan jabatan/orang awam.