Visi

PEJABAT POLIS BANTUAN KAMPUS SEREMBAN 3 BERWAWASAN MEREALISASI VISI UiTM UNTUK:

Menjadikan UiTM sebuah universiti yang unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamesime bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

Misi

PEJABAT POLIS BANTUAN KAMPUS SEREMBAN 3 BERILTIZAM MENYEMPURNAKAN MISI UiTM UNTUK:

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan keprofesionalan.

Objektif 

  • Memastikan anggota polis bantuan yang bersiap siaga dan kompeten.
  • Melaksanakan kawalan keselamatan yang sistematik dan berterusan.
  • Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan terhadap warga universiti secara berhemah dan proaktif.
  • Menyediakan urusan perkhidmatan keselamatan berteraskan penggunaan teknologi.

Falsafah

PEJABAT POLIS BANTUAN UiTM KAMPUS SEREMBAN MENDUKUNG FALSAFAH UiTM;

Kepercayaan bahawa individu mampu berusaha untuk mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni bagi melahirkan graduan profesional yang berperanan membangunkan diri, ilmu, masyarakat dan negara.