Visi

Menjadikan sebuah unit yang unggul dalam memberikan perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan kemahiran insaniah pelajar.

Misi

Melahirkan graduan yang berperibadi murni, global, kreatif, berketrampilan, mempunyai jati diri, patriotik, bertanggungjawab, bertaqwa dan berdaya saing.

Objektif

  1. Pendedahan aspek teori dan praktikal dari segi kepimpinan dan disiplin bagi melengkapkan pelajar menjadi pemimpin serba boleh dan berwawasan.
  2. Menanam sifat-sifat murni di dalam jiwa pelajar agar menjadi individu disiplin, berdedikasi, berdikari, bermoral, bersyukur, bertanggungjawab bagi membentuk generasi yang berkualiti.
  3. Memberi peluang kepada pelajar mengasah bakat dan kemahiran untuk kemajuan diri sendiri, organisasi dan masyarakat.