VISI

Menyediakan semua infrastruktur yang berkaitan Teknologi Maklumat kepada pelanggan dalaman dengan kemudahan bersesuaian dengan kehendak UiTM dan dapat diguna pakai secara maksimum dalam semua aspek.

MISI

Menjadikan Teknologi Maklumat UiTM Kampus Seremban sebagai salah satu komponen penting bagi merealisasikan wawasan Universiti Teknologi MARA sejajar dengan kehendak negara.