Visi

  • Menggiat dan menyuburkan budaya keintelektualan melalui pelbagai aktiviti kerohanian

Misi

  • Menjadi pusat kesepaduan ilmu, pemikiran dan kefahaman Islam yang tersohor demi pembangunan ummah

Objektif

  • Memperkukuhkan penyebaran ilmu dan pemikiran serta kefahaman Islam melalui program bukan akademik yang berkualiti
  • Menawarkan kursus/program dan memfokus kegiatan keilmuan dalam pelbagai disiplin di Universiti mengikut perspektif Islam
  • Menyelaras program pengembangan ilmu dan kefahaman Islam