PROSEDUR KUALITI   

Prosedur Kualiti adalah dokumen yang menyatakan segala aktiviti pengurusan dan operasi UiTM Negeri Sembilan. Pengurusan UiTM Negeri Sembilan bertanggungjawab untuk menyedia dan melaksanakan prosedur ini secara konsisten. Sehubungan dengan itu, UiTM Negeri Sembilan mewujudkan dua belas (12) Prosedur Pengurusan yang terdiri daripada 6 prosedur wajib pengurusan dan 6 prosedur sokongan pengurusan di samping 12 prosedur Operasi Akademik.

PROSEDUR PENGURUSAN

1. Kawalan Dokumen

2. Kawalan Rekod

3. Audit Dalam

4. Kawalan Produk yang tidak memenuhi Spesifikasi

5. Tindakan Pembetulan

6. Tindakan Pencegahan

7. MKSP (Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan)

8. Pengurusan Latihan

9. Pengendalian Aduan Dan Maklumbalas Pelanggan

10. Penyelenggaraan dan Storan Peralatan (ICT)

11. Analisis Data

12. Pengendalian Aduan Kerosakan

  

PROSEDUR OPERASI

Di samping itu sebanyak 12 Prosedur Operasi disediakan untuk memantapkan lagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti di UiTM Negeri Sembilan.

1. Pendaftaran Pelajar

2. Pengurusan Rekod Pelajar

3. Penyediaan Jadual Waktu Program / Pengajar

4. Perolehan Perkhidmatan Staf Sambilan Akademik

5. Penyelenggaraan Ruang dan Peralatan Pembelajaran

6. Penyediaan Fail Kursus

7. Penyediaan Fail Portfolio Pengajaran

8. Pengendalian Kuliah

9. Pengendalian Makmal

10. Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan

11. Pengendalian Peperiksaan Akhir

12. Pengurusan Penilaian & Keputusan Peperiksaan