1

PENGINAPAN

MELULUSKAN PERMOHONAN PELAJAR YANG MENDAFTAR DAN LAYAK UNTUK MENGINAP DI KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR MENGIKUT KAPISITI SEMASA.

2

MAKANAN

MEMASTIKAN PERKHIDMATAN MAKANAN MEMATUHI PIAWAIAN YANG DITETAPKAN OLEH UITM.

3

PEMBANGUNAN PELAJAR

MENAWARKAN KEPELBAGAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN PELAJAR KEPADA SEMUA PELAJAR DI KOLEJ KEDIAMAN.

4

KESELAMATAN

MEMASTIKAN PENGHUNI KOLEJ SELAMAT SELARAS DENGAN DASAR DAN OBJEKTIF KESELAMATAN UITM.

5

KEMUDAHAN

MEMPERTINGKATKAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN DAN KUALITI PERKHIDMATAN DI KOLEJ UNTUK MANFAAT SEMUA PELAJAR DI KOLEJ.

6

PERSEKITARAN

MEMASTIKAN PERSEKITARAN KOLEJ KEDIAMAN SESUAI UNTUK PENGINAPAN DAN PEMBELAJARAN SELARAS DENGAN DASAR PERSEKITARAN UITM.

7

 

 

 

PERKHIDMATAN/PENTADBIRAN


 

  

MEMPERTINGKATKAN KECEKAPAN PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DI KOLEJ :

  • MELAYAN URUSAN DI KAUNTER PEJABAT TIDAK MELEBIHI 5 MINIT.
  • MELULUSKAN PERMOHONAN PINJAMAN PERALATAN YANG LENGKAP DALAM TEMPOH 1 HINGGA 24 JAM.
  • MEMBERI MAKLUMBALAS TERHADAP ADUAN/KOMEN/CADANGAN DALAM TEMPOH 1 HINGGA 5 HARI BEKERJA

8

UMUM

LAYANAN MESRA, CEPAT DAN BERTANGGUNGJAWAB