Komitmen kami adalah:

1.

Sentiasa bersedia memberi perkhidmatan kaunseling yang mesra dan selesa.

2.

Menerima klien dari segenap lapisan tanpa syarat.

3.

Memastikan kerahsiaan terjamin.

4.

Menganjurkan dan mengendalikan program pengembangan kemanusiaan dan latihan kepada klien.

5.

Menyediakan ruang dan peluang kepada klien berkongsi masalah, mendapat informasi dan membangunkan potensi diri.