• Maklumat peribadi klien khidmat bimbingan dan nasihat adalah SULIT
  • Solat Fardhu dan Jumaat secara berjemaah didirikan TANPA GAGAL
  • Memproses permohonan bantuan zakat dan sedekah dengan CEPAT DAN EFISYEN
  • Memastikan maklumat dan artikal Islam yang diterbitkan BETUL & BENAR
  • Memastikan program keagamaan mendapat KEBENARAN PIHAK BERWAJIB