1. Penawaran kursus kokurikulum yang bersesuaian dalam memenuhi keperluan semasa.
  2. Pengambilan jurulatih yang berpengalaman dan berkelayakan.
  3. Perkhidmatan yang mesra, segera dan bertanggungjawab
  4. Persekitaran kaedah pengajaran dan pembelajaran yang selesa, selamat dan kondusif
  5. Merangsang kualiti pelajar yang berdisiplin, berketrampilan, berkeyakinan dari segi fizikal dan mental.