Bahagian Pengurusan Fasiliti UiTM Negeri Sembilan, Kampus Seremban Akan Memastikan Warga Kampus ;

  • Menerima perkhidmatan terbaik
  • Menerima layanan mesra dan segera
  • Suasana Kampus yang bersih dan kondusif
  • Memenuhi permohonan majlis atau aktiviti dengan peralatan yang lengkap
  • Sistem e-aduan yang efektif
  • Proses aduan diselesaikan dalam tempoh masa yang diperuntukan
  • Memastikan kualiti perkhidmatan konsesi sentiasa pada tahap mencapai KPI utama
  • mengoptimumkan segala sumber bagi tujuan fasiliti kampus.
  • Proses permohonan ubahsuai atau guna ruang dipercepatkan