Akademi Pengajian Islam Kontemporari berusaha memberi perkhidmatan dengan membantu dan membimbing setiap pelanggan yang berurusan secara langsung atau tidak langsung dengan memberikan perkhidmatan dan layanan dengan penuh mesra, dedikasi dan bertanggungjawab, Insya Allah.