• Memberi layanan mesra, cekap dan amanah kepada semua pelanggan
  • Merancang dan menyediakan program berkonsepkan kenegaraan yang mencukupi bagi memupuk semangat perpaduan dan cintakan negara
  • Menyediakan program berkonsepkan kepimpinan kepada mahasiswa/i