A. Perkhidmatan Kaunseling dan Psikologi

 1. šPerkhidmatan Sesi Kaunseling Pelajar (Individu/Kelompok)
 2. Perkhidmatan konsultasi pelajar
 3. Perkhidmatan kaunseling maya
 4. šPerkhidmatan Ujian Psikologi Kaunseling
 5. šKonferensi Kes Kaunseling / latihan
 6. šPerkhidmatan Konsultasi kepada ibubapa/staf/komuniti

B. Pembangunan Kaunseling dan Komuniti

 1. Program Pembangunan Diri /Klinik Kaunseling/Counseling Outreach/Kemahiran Belajar / Pengurusan Diri dsb
 2. Pembangunan Pembimbing Rakan Sebaya PEERS
 3. Membantu pengurusan latihan staf/komuniti yang memerlukan
 4. Ceramah/lawatan/pengendalian Aktiviti-aktiviti Kemasyarakatan

C. Perkhidmatan Pembangunan Kerjaya

 1. Program CaiRex/ ConvoJob Shop
 2. šAktiviti Pembangunan Kerjaya Pelajar
 3. šPenerbitan dan Koleksi Bahan Panduan Kerjaya
 4. šProgram Career Outreach
 5. šKlinik Resume/Temuduga
 6. šUjian Psikologi / Kerjaya

D. Penempatan Graduan Dan Kebolehpasaran Graduan

 1. Penempatan dan Perhubungan Majikan
 2. Temuduga Pekerjaan
 3. Penyaluran Nama Graduan kepada Majikan
 4. Iklan Jawatan Kosong
 5. Program Dialog Majikan
 6. Data Penempatan Pekerjaan
 7. Penilaian dan Maklum Balas Majikan