Perkhidmatan yang ditawarkan :

1. Bimbingan dan nasihat agama peribadi

 • Aqidah
 • Akhlak
 • Ibadah
 • Syariah
 • Al-Quran
 • Kewangan

2. Bimbingan dan nasihat agama kelompok

 • Program Pembangunan Diri
 • Program Pengukuhan dan Pemantapan Diri
 • Program Pemulihan Diri

3. Pengurusan Bantuan Zakat dan Sedekah

4. Pengurusan Solat Fardhu, Jumaat

5. Khidmat Rundingan Aktiviti Kerohanian

6. Wacana dan Informasi Islam Semasa

7. Program Sambutan Hari Kebesaran Islam

8. Kokurikulum Kerohanian

 • Asas Pembangunan Insan (HKR118)
 • Pengurusan Institusi Keluarga (HKR111 & HKR221)
 • Pengurusan Institusi Masjid (HKR113 & HKR223)
 • Pengurusan Harta Islam (HKR224)