Fungsi Jabatan

  1. Melaksanakan pekeliling UiTM/Kerajaan
  2. Cuti Staf 
  3. Prestasi Staf
  4. Perjawatan
  5. Pertukaran dan pengesahan jawatan
  6. Mengurus keperluan dan pengambilan staf
  7. Menguruskan surat-menyurat
  8. Mengurus tuntutan/bayaran bil UiTM
  9. Mengurus Kebajikan staf