Kami berusaha: 

  • Memberikan perkhidmatan yang cekap dan mesra kepada semua pelanggan.
  • Menyediakan program keagamaan yang bersesuaian.
  • Menjamin khidmat bimbingan dan nasihat agama dibuat secara adil dan saksama.
  • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan sebarang masalah tanpa tekanan.
  • Mewujudkan perhubungan yang baik dan kerjasama yang erat.
  • Membantu memastikan pembentukan sahsiah dan akhlak