Bahagian Hal Ehwal Akademik (BHEA) menguruskan semua hal ehwal akademik kampus. Ia telah ditubuhkan pada 3 Februari 2014. Ianya diketuai oleh Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik. Dibawah BHEA terdapat dua fakulti iaitu Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi (FSR) dan Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM).

No Fakulti Pro­gram Kod Kur­sus
1 Fakulti Sains Komputer dan Matematik Diploma Sains Aktuari  CS112
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik CS241
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran CS247
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan CS248
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik CS249
2 Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Diploma Pengajian Sukan  SR113
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian)  SR241
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)  SR243

BHEA dibantu oleh Ketua Pusat Pengajian/Koordinator untuk mengawasi spektrum luas aktiviti teras di BHEA:

 1. Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi
 2. Koordinator Sarjana Muda Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi
 3. Koordinator Diploma Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi
 4. Ketua Pusat Pengajian Statistik dan Sains Pemutusan
 5. Ketua Pusat Pengajian Matematik
 6. Ketua Pusat Pengajian Sains Aktuari
 7. Koordinator Fakulti Perakaunan
 8. Koordinator Fakulti Undang-Undang
 9. Koordinator Akademik Pengajian Bahasa
 10. Koordinator Akademi Pengajian Islam Kontemporari
 11. Koordinator Fakulti Pengurusan Perniagaan
 12. Koordinator Sains Komputer