Borang-borang kegunaan staf :

BIL 

NAMA BORANG

1. Borang TAPA
 2.  Format Kertas Kerja TAPA
3. Format Laporan TAPA
4. Borang Pendahuluan Pelbagai
5. Borang Penangguhan Kuliah
6. Borang Perubahan Aktiviti
7. Borang Pengesahan Peringatan Lisan
8. Borang Laporan Peringatan Terakhir Pelajar Tidak Hadir Kuliah

 Borang-borang kegunaan pelajar :

BIL 

NAMA BORANG

1. Borang Permohonan Cuti Khas
 2.  Borang Menarik Diri
3. Borang Penangguhan Yuran
4. Borang Permohonan Pengecualian Kredit
5. Borang Perubahan Aktiviti
6. Borang Penilaian Aktiviti
7. Borang Pengesahan Tamat Pengajian
8. Borang Pengesahan Akuan Pendapatan
9. Borang Urusan Penyelidikan Pelajar

 BORANG-BORANG ANUGERAH AKADEMIK UiTMNS 2016 :

BIL 

NAMA BORANG

PAUTAN

1. ANUGERAH TOKOH AKADEMIK
1.  Anugerah Tokoh Akademik - Kriteria, Syarat & Peraturan
<Klik Disini>
 2.   Anugerah Tokoh Akademik - Senarai Semak
<Klik Disini>
3.  Anugerah Tokoh Akademik - Borang Permohonan
<Klik Disini>
4.  Anugerah Tokoh Akademik - Butir Jaya Diri
<Klik Disini> 
2. ANUGERAH INOVASI DAN PENGKOMERSILAN PRODUK
1.  Anugerah Inovasi & Pengkomersilan Produk - Kriteria, Syarat &  Peraturan
<Klik Disini>
2.  Anugerah Inovasi & Pengkomersilan Produk - Senarai Semak
<Klik Disini>
3.  Anugerah Inovasi & Pengkomersilan Produk - Borang Permohonan <Klik Disini>
3. ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL
1.  Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini>
2.  Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal - Senarai Semak <Klik Disini>
3.  Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal - Borang Permohonan <Klik Disini>
4. ANUGERAH PENGAJARAN
1.  Anugerah Pengajaran - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini> 
 2.   Anugerah Pengajaran - Senarai Semak <Klik Disini> 
 3.   Anugerah Pengajaran - Borang Permohonan <Klik Disini> 
5. ANUGERAH PENERBITAN BUKU
1.   Anugerah Penerbitan Buku - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini>  
2.   Anugerah Penerbitan - Senarai Semak <Klik Disini>  
 3.    Anugerah Penerbitan - Borang Permohonan <Klik Disini>  
6. ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN 
 1.    Anugerah Ahli Akademik Harapan - Kriteria, Syarat &  Peraturan   <Klik Disini>   
 2.    Anugerah Ahli Akademik Harapan - Senarai Semak <Klik Disini> 
 3.    Anugerah Ahli Akademik Harapan - Borang Permohonan <Klik Disini> 
4.   Anugerah Ahli Akademik Harapan - Butir Jaya Diri <Klik Disini> 
7. ANUGERAH KHAS - KEPIMPINAN AKADEMIK
1.   Anugerah Khas Kepimpinan Akademik - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini>  
2.   Anugerah Khas Kepimpinan Akademik - Borang Permohonan <Klik Disini> 
3.    Anugerah Khas Kepimpinan Akademik - Butir Jaya Diri <Klik Disini> 
8. ANUGERAH KHAS - PENYELIDIK TERBAIK
1.   Anugerah Khas Penyelidik Terbaik - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini> 
2.   Anugerah Khas Penyelidik Terbaik - Borang Permohonan <Klik Disini>  
9. ANUGERAH KHAS - PENULIS TERBAIK  
1.   Anugerah Khas Penulis Terbaik - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini>  
 2.    Anugerah Khas Penulis Terbaik - Borang Permohonan <Klik Disini>  
10. ANUGERAH KHAS - PENCERAMAH TERBAIK  
1.   Anugerah Khas Penceramah Terbaik - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini>   
 2.    Anugerah Khas Penceramah Terbaik - Borang Permohonan <Klik Disini>  
11. ANUGERAH KHAS - E-PEMBELAJARAN   
1.   Anugerah Khas E-Pembelajaran - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini>  
2.   Anugerah Khas E-Pembelajaran - Borang Permohonan <Klik Disini>  
12. ANUGERAH KHAS - PENYELIA TERBAIK
1.    Anugerah Khas Penyelia Terbaik - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini> 
2.   Anugerah Khas Penyelia Terbaik - Borang Permohonan <Klik Disini>