Borang-borang kegunaan staf :

BIL 

NAMA BORANG

PAUTAN

1.  Borang TAPA <Klik Disini>
 2.   Format Kertas Kerja TAPA
<Klik Disini>
3.  Format Laporan TAPA
 <Klik Disini>
4.  Borang Pendahuluan Pelbagai
<Klik Disini> 
5.  Borang Penangguhan Kuliah
<Klik Disini> 
6.  Borang Perubahan Aktiviti
<Klik Disini>
7.  Borang Pengesahan Peringatan Lisan
<Klik Disini>
8.  Borang Laporan Peringatan Terakhir Pelajar Tidak Hadir Kuliah <Klik Disini>

 Borang-borang kegunaan pelajar :

BIL 

NAMA BORANG

PAUTAN

1.  Borang Permohonan Cuti Khas
<Klik Disini>
 2.   Borang Menarik Diri
<Klik Disini>
3.  Borang Penangguhan Yuran
 <Klik Disini>
4.  Borang Permohonan Pengecualian Kredit
<Klik Disini> 
5.  Borang Perubahan Aktiviti <Klik Disini>
6.  Borang Penilaian Aktiviti
<Klik Disini>
7.  Borang Pengesahan Tamat Pengajian
<Klik Disini>
8.  Borang Pengesahan Akuan Pendapatan <Klik Disini>
9.  Borang Urusan Penyelidikan Pelajar
 <Klik Disini>

 BORANG-BORANG ANUGERAH AKADEMIK UiTMNS 2016 :

BIL 

NAMA BORANG

PAUTAN

1. ANUGERAH TOKOH AKADEMIK
1.  Anugerah Tokoh Akademik - Kriteria, Syarat & Peraturan
<Klik Disini>
 2.   Anugerah Tokoh Akademik - Senarai Semak
<Klik Disini>
3.  Anugerah Tokoh Akademik - Borang Permohonan
<Klik Disini>
4.  Anugerah Tokoh Akademik - Butir Jaya Diri
<Klik Disini> 
2. ANUGERAH INOVASI DAN PENGKOMERSILAN PRODUK
1.  Anugerah Inovasi & Pengkomersilan Produk - Kriteria, Syarat &  Peraturan
<Klik Disini>
2.  Anugerah Inovasi & Pengkomersilan Produk - Senarai Semak
<Klik Disini>
3.  Anugerah Inovasi & Pengkomersilan Produk - Borang Permohonan <Klik Disini>
3. ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL
1.  Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini>
2.  Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal - Senarai Semak <Klik Disini>
3.  Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal - Borang Permohonan <Klik Disini>
4. ANUGERAH PENGAJARAN
1.  Anugerah Pengajaran - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini> 
 2.   Anugerah Pengajaran - Senarai Semak <Klik Disini> 
 3.   Anugerah Pengajaran - Borang Permohonan <Klik Disini> 
5. ANUGERAH PENERBITAN BUKU
1.   Anugerah Penerbitan Buku - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini>  
2.   Anugerah Penerbitan - Senarai Semak <Klik Disini>  
 3.    Anugerah Penerbitan - Borang Permohonan <Klik Disini>  
6. ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN 
 1.    Anugerah Ahli Akademik Harapan - Kriteria, Syarat &  Peraturan   <Klik Disini>   
 2.    Anugerah Ahli Akademik Harapan - Senarai Semak <Klik Disini> 
 3.    Anugerah Ahli Akademik Harapan - Borang Permohonan <Klik Disini> 
4.   Anugerah Ahli Akademik Harapan - Butir Jaya Diri <Klik Disini> 
7. ANUGERAH KHAS - KEPIMPINAN AKADEMIK
1.   Anugerah Khas Kepimpinan Akademik - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini>  
2.   Anugerah Khas Kepimpinan Akademik - Borang Permohonan <Klik Disini> 
3.    Anugerah Khas Kepimpinan Akademik - Butir Jaya Diri <Klik Disini> 
8. ANUGERAH KHAS - PENYELIDIK TERBAIK
1.   Anugerah Khas Penyelidik Terbaik - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini> 
2.   Anugerah Khas Penyelidik Terbaik - Borang Permohonan <Klik Disini>  
9. ANUGERAH KHAS - PENULIS TERBAIK  
1.   Anugerah Khas Penulis Terbaik - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini>  
 2.    Anugerah Khas Penulis Terbaik - Borang Permohonan <Klik Disini>  
10. ANUGERAH KHAS - PENCERAMAH TERBAIK  
1.   Anugerah Khas Penceramah Terbaik - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini>   
 2.    Anugerah Khas Penceramah Terbaik - Borang Permohonan <Klik Disini>  
11. ANUGERAH KHAS - E-PEMBELAJARAN   
1.   Anugerah Khas E-Pembelajaran - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini>  
2.   Anugerah Khas E-Pembelajaran - Borang Permohonan <Klik Disini>  
12. ANUGERAH KHAS - PENYELIA TERBAIK
1.    Anugerah Khas Penyelia Terbaik - Kriteria, Syarat &  Peraturan <Klik Disini> 
2.   Anugerah Khas Penyelia Terbaik - Borang Permohonan <Klik Disini>