LANGUAGE WEEK 2016
Perasmian oleh Timbalan Dekan (HEP) FSPPP, Prof. Madya Norhayati Mohd Salleh dan diiringi Koordinator Akademi Pengajian Bahasa, Dr Norwati Binti Haji Roslim.
 
APB COLLOQUIUM 2016
Perasmian oleh Koordinator Akademi Pengajian Bahasa, Dr Norwati Binti Haji Roslim dan diiringi Pengerusi Kolokium, Encik James.
 
INTER-SCHOOL CHORAL SPEAKING COMPETITION 2016
Perasmian oleh Penolong Rektor Kampus Seremban, Prof. Madya Mohammad Nor Othman. Diiringi oleh Ketua Pusat Pengajian, Akademi Pengajian Bahasa, UiTM Negeri Sembilan, Prof. Madya Zainon Ismail dan Koordinator, Akademi Pengajian Bahasa, Kampus Seremban, Dr Norwati Binti Haji Roslim.
 
BULAN INOVASI 2016 - APB SEREMBAN LANGUAGE SHOWCASE
Sempena Sambutan 60 tahun UiTM dan Bulan Inovasi 2016, APB SEREMBAN LANGUAGE SHOWCASE telah diadakan. Dipengerusikan oleh Koordinator, Akademi Pengajian Bahasa, Kampus Seremban, Dr Norwati Binti Haji Roslim merupakan cetusan ide bagi menggalakkan penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan di kalangan pensyarah. Projek diketuai oleh Cik Afni Anida.
 
MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSES) 2016
Kod ELC270 - English for Workplace Communication dipilih menyertai Bengkel MOOC anjuran Pusat I-Learn, BHEA. Ianya dijalankan di Institut Kepimpinan dan Pembangunan di Bandar Enstek, Nilai. Bengkel disertai oleh Dr Norwati Binti Haji Roslim, Cik Afni Anida, En Fattah dan En Fitri.

 
SAMBUTAN MAULIDURRASUL 2016
Johan bagi perarakan gabungan Akademi Pengajian Bahasa, Fakulti Undang-Undang, Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Fakulti Perakaunan.
 
COMMON EUROPEAN FRAMEWORK (CEFR) WORKSHOP 2016
Bengkel CEFR dijalankan oleh Puan Marzura Lin dan dirasmikan oleh Koordinator, Akademi Pengajian Bahasa, Kampus Seremban, Dr Norwati Binti Haji Roslim.
 
JELAJAH AKADEMIK AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 2016
Jelajah Akademik Akademi Pengajian Bahasa diketuai Dekan, Akademi Pengajian Bahasa, Prof Madya Dr Normah Abdullah, Timbalan Dekan Akademik, Prof. Madya Dr Zarina Suriya Binti Ramlan dan Ketua Pusat Khidmat Bahasa Inggeris, Prof Madya Dr Noraida Kassim. Perasmian oleh Yang Berbahagia Rektor UiTM Negeri Sembilan, Prof. Dr Nasrudin Mohammed. Diiringi Penolong Rektor  UiTM Negeri Sembilan, Kampus Seremban, Prof. Madya Mohammad Nor Othman, Ketua Pusat Pengajian, Akademi Pengajian Bahasa, Prof Madya Zainon Ismail dan Koordinator, Akademi Pengajian Bahasa, UiTM Kampus Seremban, Dr Norwati Binti Haji Roslim.