LANGUAGE WEEK 2015
Perasmian oleh Ketua Pusat Pengajian, Akademi Pengajian Bahasa, UiTM Negeri Sembilan, Prof Madya Zainon Ismail. Diiringi Koordinator, Akademi Pengajian Bahasa, Kampus Seremban, Dr Norwati Binti Haji Roslim.
 
 
KARNIVAL KEMERDEKAAN 2015
APB Kampus Seremban menjalankan tugas sebagai Biro Sambutan diketuai oleh Koordinator, Akademi Pengajian Bahasa, Kampus Seremban, Dr Norwati binti Haji Roslim.
 
 
SCHOOL PROJECT 2015
Program Akademi Pengajian Bahasa, UiTM Kampus Seremban bersama SK Seremban 2. Penyelaras Program adalah Koordinator, Akademi Pengajian Bahasa, Kampus Seremban, Dr Norwati Binti Haji Roslim dan projek dikendalikan oleh Puan Dhayapari.
 
 
TAKLIMAT DAN BENGKEL JSU 2015
Taklimat dan Bengkel Jadual Spesifikasi Ujian dijalankan oleh Prof. Madya Dr Ahmad Mazli Bin Muhammad. Dirasmikan oleh Ketua Pusat Pengajian, Akademi Pengajian Bahasa, Prof Madya Zainon Ismail dan diiringi Koordinator, Akademi Pengajian Bahasa, Kampus Seremban, Dr Norwati Binti Haji Roslim. Program dikendalikan oleh Puan Sheela.