LANGUAGE WEEK 2014
Perasmian oleh Rektor UiTM Negeri Sembilan, Prof Madya Dr Wan Ramlee Wan A. Kadir.Diiringi oleh Penolong Rektor Kampus Seremban, Prof Madya Mohammad Nor Othman dan Koordinator, Akademi Pengajian Bahasa, Kampus Seremban, Dr Norwati Binti Haji Roslim.

HARI RAYA KAMPUS SEREMBAN 2014 
Sambutan Hari Raya peringkat kampus. Akademi Pengajian Bahasa menyediakan laksa.