Faedah EKSA

Pelaksanaan EKSA di Uiversiti Teknologi Mara Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban membawa faedah seperti berikut :