Fungsi

  • Mengurus dan melaksana perancangan strategik PTAR
  • Mengurus perkhidmatan kaunter pelanggan
  • Mengurus pembangunan Koleksi PTAR
  • Mengurus perolehan buku
  • Mengurus proses pengkatalogan dan pengkelasan koleksi perpustakaan
  • Mengurus perkhidmatan dan operasi sistem perpustakaan (ILMU)
  • Mengurus aktiviti dan Perkhidmatan Program Pendidikan Pengguna:-
  • Mengurus pembelian jurnal dan majalah bercetak
  • Mengurus proses penjilidan dan pemuliharaan koleksi lama dan baru PTAR
  • Mengurus pembelian perkakasan penjilidan dan pemuliharaan