Fungsi

  • Mengemaskini maklumat/senarai Penasihat Akademik
  • Pelunjuran dan pendaftaran pelajar
  • Menguruskan semua hal berkaitan peperiksaan
  • Menguruskan hal berkaitan i-learn
  • Menguruskan hal berkaitan surat/rekod surat/filing dokumen
  • Menguruskan semua hal berkaitan peperiksaan