UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban yang mula beroperasi pada 2 Februari 2014 merupakan kampus ketiga di bawah UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Pentadbiran kampus ini diketuai oleh Penolong Rektor manakala Pejabat Rektor berpusat di Kampus Kuala Pilah. Kampus ini dibangunkan dalam projek PFI Fasa 1 dengan kapasiti pelajar seramai 5000 orang. Kampus ini menaungi 3 fakulti iaitu Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM), Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi (FSR) dan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi (FSPPP). Walau bagaimanapun, FSPPP tidak diuruskan oleh Bahagian Hal Ehwal Akademik kampus memandangkan fakulti ini mempunyai bahagian pentadbiran sendiri dengan diketuai oleh Dekan Fakulti. 

# Fakulti Pro­gram Kod Kur­sus
1 Fakulti Sains Komputer dan Matematik Diploma Sains Aktuari  CS112
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik CS241
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran CS247
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan CS248
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik CS249
2 Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Diploma Pengajian Sukan  SR113
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian)  SR241
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) SR243
3   Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi    Diploma Pentadbiran Awam AM110
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) AM225
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) AM228