Fakulti Pengurusan dan Perniagaan (FPnP) Kampus Seremban diterajui oleh Dr. Wan Normila Mohamad selaku Koordinator serta disokong oleh sembilan belas (19) pensyarah kanan dari tiga bidang teras iaitu Ekonomi, Pemasaran, Pengurusan dan Kewangan. Diagram 1 dan 2 menunjukkan ratio dan profil pensyarah FPnP.

 

KETUA PROGRAM

DR. WAN NORMILA MOHAMAD

BILANGAN STAF

19 PENSYARAH

PELANGGAN & PIHAK BERKEPENTINGAN

  1. Pelajar
  2. Staff UiTM

PERKHIDMATAN

  1. Pengajaran dan Pembelajaran
  2. Latihan (Kepakaran)
  3. Bimbingan
  4. Khidmat Masyarakat

FAKULTI TERLIBAT

(KOD “SERVICING”)

  1. Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM)
  2. Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi (FSR)
  3. Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi (FSPPP)