Pautan untuk pelajar

# Pau­tan Perkara
1 UiTM Stu­dent Portal Aplikasi Untuk Pela­jar UiTM
2 i-Learn Portal i-Learn
3 Semakan Bil Pelajar Baha­gian Akaun Pelajar
4 InED/ePJJ/PLK Laman Web Insti­tut Perkem­ban­gan Pendidikan
SIMS Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar
6 E-KI Sistem e-Kemahiran Insaniah
E-HEP Sis­tem Hal Ehwal Pelajar
8 I-CRESS Sistem Jadual Waktu
9 EZA­c­cess Library Online Databases
10 PTPTN Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara
11 E-QPS Bank Ker­tas Soalan
12 Konvokesyen Sistem Konvokesyen UiTM
13 UFUTURE Learning Content Online