Pautan sistem untuk staf

 

Email Staf

Email Rasmi Staf UiTM
  Portal I-Staf Informasi dan Komuniti Staf UiTM
  FinEPor­tal Sis­tem Pen­gu­ru­san Kewan­gan UiTM
  FinEProcurement Sistem Pengurusan Perolehan UiTM
  E-Cuti Sis­tem Per­mo­ho­nan Cuti Staf UiTM
  SIMS Sistem Maklumat Pelajar Bersepadu
  AIMS Sistem AIMS
  I-LEARN V2 Por­tal i-Learn V2
I-LEARN V3 Por­tal i-Learn V3
  I-CRESS Integrated Course Registration & Scheduling System
  Koperasi UiTM Sis­tem Kop­erasi Kak­i­tan­gan UiTM
  E-Aduan ICT Sis­tem Aduan Berke­naan ICT 
  E-SPAK Sis­tem Peman­tauan Polis Bantuan
  E-Aduan Fasiliti Sistem Aduan Fasiliti
  BSU (Booking System University) Sistem Tempahan Universiti
Venue Reservation System Sistem Tempahan Ruang
  FYI Aplikasi For Your Info
  E-Prospektus Portal E-Prospektus Pensyarah Negeri Sembilan
UNITS Systems Sistem Perkhidmatan IT Universiti