Pengenalan

Unit Komunikasi Korporat UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Seremban telah ditubuhkan pada April 2014. Unit ini berada di bawah Pejabat Rektor UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Seremban. Di samping itu, Unit Komunikasi Korporat juga berperanan mempromosikan imej dan reputasi UiTM Negeri Sembilan melalui komunikasi strategik di antara IPTA, IPTS, kerajaan Negeri Sembilan dan medium lain seperti media percetakan dan eloktronik salain daripada program universiti.