Unit Hal Ehwal Islam (UHEI) yang dahulunya dikenali sebagai Bahagian Hal Ehwal Islam, ACISĀ  telah memainkan peranan penting dalam pengurusan dan pentadbiran Islam di kampus ini sejak mula kampus ini beroperasi pada 3 Februari 2014. Dengan kekuatan 2 orang tenaga kerja, unit telah menjalankan 5 fungsi utama dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada warga kampus.

Fungsi UHEI seperti berikut:

  • BIMBINGAN DAN PEMBANGUNAN INSAN
  • PENGURUSAN DAN IMARAH MASJID
  • PENTADBIRAN
  • DAKWAH DAN KHIDMAT KOMUNITI
  • PENGURUSAN ZAKAT, SEDEKAH DAN WAKAF