UNIT PENTADBIRAN AM

Pengenalan

Bahagian Hal Ehwal pelajar (HEP) telah diwujudkan di Universiti Teknologi MARA Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Seremban pada tahun 2014. Bahagian Hal Ehwal Pelajar merupakan bahagian yang penting dalam pembentukan sahsiah, rohani, jasmani, spiritual, intelektual dan emosi mahasiswa berlandaskan peruntukan Akta 173 dan Akta 174 dan pindaan-pindaanya di bawah kawalan Naib Canselor UiTM

Dengan kekuatan kakitangan seramai 27 orang menjalankan dua fungsi terasnya (core business) iaitu Pembangunan dan Kepimpinan serta Kemudahan dan Perkhidmatan.

Pembangunan dan Kepimpinan:

  1. Program Kepimpinan Pewaris Bangsa
  2. Program ‘Finishing School’
  3. Kursus Kenegaraan
  4. Kursus Kokurikulum
  5. Pelaksanaan Aktiviti Pelajar
  6. Pembangunan Sukan
  7. Pembangunan Keusahawanan
  8. Pembangunan Kebudayaan dan Kesenian
  9. Pembangunan Sahsiah dan Disiplin Pelajar