Bahagian Pentadbiran UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban 3 adalah bahagian yang menguruskan perkhidmatan sumber manusia. Jumlah staf di UiTM Kampus Seremban 3 pada masa kini adalah seramai 381 orang. Staf pengurusan dan sokongan adalah seramai 199 orang manakala staf akademik adalah seramai 183 orang termasuk 6 cuti belajar.